MEMORANDUM PERSEFAHAMAN BAGI PEMBANGUNAN DAN PENYELIDIKAN SUKAN DI SELANGOR

0

Shah Alam, 25 Nov 2021

 Majlis Sukan Negeri Selangor (MSN Selangor) dan Management Science University (MSU) serta MSU Medical Center (MMSUMC) hari ini telah melakar sejarah Negeri Selangor dengan memeterai Memorandum Persefahaman (MoU) antara MSN Selangor dengan MSU dan MMSUMC.

Memorandum ini, membentuk satu kerjasama antara dua pihak yang secara keseluruhannya bertujuan kearah memenuhi keperluan pembangunan dan penyelidikan sukan di Negeri Selangor.

Memorandum Persefahaman antara MSN Selangor dengan MSU yang dimaktubkan hari ini merangkumi:

i. Melaksanakan penganalisaan data dan penyelidikan untuk kepentingan bersama;

ii. MSU akan memberikan latihan dan taklimat kepada MSN Selangor dalam bidang berkaitan kejurulatihan, pengurusan, teknikal dan kemahiran berfikir;

iii. MSU dan MSN Selangor akan berkongsi hasil analisis serta penemuan baru melalui pembentangan di seminar, bengkel, persidangan dan penerbitan ilmiah;

iv. MSU meningkatkan kebolehupayaan sumber dan modal insan MSN Selangor di MSU bagi program pasca ijazah dan pelaksanaan program khusus;

v. MSU dan MSN Selangor melaksanakan apa-apa kerjasama lain yang berkaitan dengan penyelidikan dan perkongsian ilmu dalam bidang pembangunan sukan.

Kerajaan Negeri berharap memorandum persefahaman yang dizahirkan ini dapat memberikan manfaat kepada kedua-dua pihak, seterusnya memastikan pembangunan sukan dan modal insan berjalan secara holistik dan inklusif bagi melahirkan atlet, pelajar, jurulatih, pengurus dan generasi muda yang berkaliber.

Setinggi penghargaan kepada MSN Selangor dan MSU yang telah mencapai kesefahaman dan perkongsian bersama ini, seterusnya diharapkan usaha ini dapat mengekalkan status Selangor sebagai negeri peneraju kecemerlangan sukan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *